VASTUU

Ympäristöstä

Ympäristön tärkeys

 

YMPÄRISTÖ
Ympäristöasiat ovat aina todella ajankohtaisia. Ne koskevat kuluttajia, valtioita sekä yrityksiä. Yritysten tulee kantaa vastuunsa ympäristöstä oman toimintansa esimerkeillä.
Vähentämällä päästöjä, toimimalla ympäristöystävällisesti ja luontoa kunnioittaen sekä noudattamalla lainsäädäntöä. Yrityksillä on näin hyvä lähtökohta kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.
Näin myös me pyrimme säästämään luonnonvaroja niin, että niitä riittäisi myös meidän jälkeemmekin.

Me tunnistamme toiminnastamme aiheutuvat ympäristövaikutukset. Ympäristövaikutusten minimointi ja toimintamme hyötynäkökohdat ovat aina toimintamme tukipilareita.