Suunnittelu

Autamme mielellämme projektinne suunnittelussa
sekä toteutuksessa!

 

 

 

Vesirakentaminen tai vesistörakentaminen on vesistön muuttamiseen tähtäävää rakentamistoimintaa. Tätä voi olla ruoppaus, täyttäminen, uusien vesiuomien kaivaminen. Vesirakentamista harjoitetaan vesistöjen käytön tai suojelun edistämiseksi, tulvien ehkäisemiseksi tai maanviljelys- tai metsämaan kuivattamiseksi. Vesirakentamisessa käytettäviä rakenteita ovat padot, penkereet, tekojärvet, ojat, ruoppaukset ja läjäysalueet. Vesirakentaminen vaikuttaa jokien ja järvien vedenkorkeuksiin, virtaamiin tai pohjanmuotoihin sekä vesiympäristöön ja luonnonolosuhteisiin. Rakentamisesta aiheutuvat haitat on minimoitava niin, että luonnonoloille, kalakannoille ja rannan tai vesialueen omistajalle ei aiheudu vahinkoa. Suomen vesilain mukaan vesirakentamiseen, silloin kun se aiheuttaa edellä kuvattuja seurauksia, tarvitaan lupa.

  • Vastuullinen
  • Joustava
  • Näinhän me sovimme

Siinä muutama mottomme.