MAALTA TAI VESILTÄ

Ruoppaus

Talviruoppausta

Ruoppaustoimenpiteen suunnittelu
Ennen ruoppaustyötä selvitetään kaivettavien massojen sijoitus ja maisemointi.
Ruoppaus tehdään joko lautalla tai maalta käsin. Käytössä normaali- ja pitkäpuomikaivinkone sekä imuruoppauskalusto. Menetelmästä riippumatta huolehditaan ruoppausmassojen asianmukaisesta sijoituksesta. Ruoppauksen aikana irtoavan kasvillisuuden ja juurakoiden leviäminen vesistöön estetään esim. puomeja käyttämällä.
Työn ajankohta
Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi suuret ruoppaukset tulee sijoittaa virkistysajan ulkopuolelle keväälle ja syksyyn. Pienempiä ruoppauksia teemme läpi vuoden.

Ruoppaus voidaan suorittaa rannalta sekä lautalta. Kuvassa talviruoppausta.

Katso hintaesimerkkejä