RUOPPAUS

Ruoppaustoimenpiteen suunnittelu

  • Ennen ruoppaustyötä selvitetään kaivettavien massojen sijoitus ja maisemointi.
  • Ruoppaus suoritetaan yleisimmin kaivinkoneella. Pitkäpuomisilla koneilla ruoppaus voidaan tehdä rannalta käsin.
  • Pohjaliejun poistoon voi joskus käyttää myös imuruoppauskalustoa, mutta pienillä ja tasaisilla rantatonteilla se ei yleensä ole käytännössä mahdollista.
  • Menetelmästä riippumatta huolehditaan ruoppausmassojen asianmukaisesta sijoituksesta. Massojen valuminen esim. sadeveden mukana takaisin vesistöön tulee ehdottomasti estää.
  • Ruoppauksen aikana irtoavan kasvillisuuden ja juurakoiden leviäminen vesistöön estetään esim. puomeja käyttämällä.

Työn ajankohta

Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö tulisi ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät sopivat hyvin, koska silloin vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa. Isommat ruoppaukset on suositeltavaa tehdä jään päältä, jolloin jää ja maapohja kantavat kaivumassojen kuljetuskaluston.

Lähde: ymparisto.fi

Ruoppaus voidaan suorittaa rannalta sekä lautalta.